Rekrutacja do szkoły muzycznej

Burmistrz Sokółki informuje, że od 1 września 2017 roku rozpocznie działalność Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia, która funkcjonować będzie w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Mickiewicza 2a w Sokółce.

Zainteresowanych Rodziców zapraszamy 6 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 do Gimnazjum nr 1 na spotkanie informacyjne podczas którego omówione będą zasady rekrutacji do szkoły oraz inne sprawy organizacyjne.

Harmonogram rekrutacji:

  • 12-26 czerwca do godz. 15:00 – składanie kwestionariuszy zgłoszenia w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Sokółce, ul. Mickiewicza 2A (z załącznikiem: zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej pierwszego stopnia),
  • 27 czerwca o godz. 10:00 – wywieszenie harmonogramu badania predyspozycji dzieci,
  • 28-30 czerwca – badanie predyspozycji dzieci (godziny popołudniowe).
  • 3 lipca – wywieszenie w szkole listy osób przyjętych do szkoły.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej jest wiek od 5 do 16 lat oraz uzyskanie pozytywnych wyników wstępnego badania predyspozycji (słuchu muzycznego, poczucia rytmu, uwarunkowań manualnych, itp.).

Nauka w szkole muzycznej I stopnia realizowana jest w 4 lub 6 letnim cyklu nauczania:

  • w cyklu sześcioletnim – 6 lat (naukę rozpoczynają dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat),
  • w cyklu czteroletnim – 4 lata (naukę rozpoczynają dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat).

Zajęcia w szkole odbywają się w trybie popołudniowym od poniedziałku do soboty. Dzieci w ramach zajęć indywidualnych uczą się na wybranym instrumencie np. waltorni, flecie, klarnecie, saksofonie, skrzypcach, fortepianie, akordeonie, trąbce lub puzonie. Zajęcia zbiorowe odbywają się w ramach kształcenia słuchu, rytmiki, audycji muzycznych, chóru oraz zespołów kameralnych.

Nauka w szkole ma na celu rozwinięcie uzdolnień muzycznych, wykształcenia umiejętności gry na instrumencie oraz świadomego odbioru i tworzenia muzyki. Poznawanie zasad muzyki, gra na instrumencie i śpiew to jedne z wielu elementów wchodzących w zakres kształcenia muzycznego przygotowującego do dalszej nauki w szkole muzycznej drugiego stopnia. Kadrę pedagogiczną stanowią kompetentni absolwenci muzycznych uczelni wyższych, wyspecjalizowani w swojej dziedzinie, posiadający kwalifikacje pedagogiczne.

DO POBRANIA:

Druk zgłoszenia kandydata do szkoły

Uchwała Nr 53/308/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sokółce.

Wydz. Oświaty

Skip to content