Spotkanie z administracją WSE Grodnoinvest w Grodnie

Spotkanie WSE GRODNOINVESTW środę 15 marca br. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w roboczym spotkaniu z przedstawicielami Wolnej Strefy Ekonomicznej Grodnoinvest w ramach wspólnej delegacji województwa podlaskiego do Grodna.

Ze strony białoruskiej w spotkaniu wzięli udział: zastępca mera Grodna Andrei Boltryk, szef administracji WSE Grodnoinvest Sergiej Tkaczenko, zastępcy szefa administracji – Dmitrij Rożkow (odpowiedzialny za sektor gospodarczy) i Dmitrij Klimenok (odpowiedzialny za sektor turystyki) oraz główny specjalista działu inwestycji i zagranicznej dz. g. Denis Szulejko.

Polską delegację reprezentowali: Konsul RP w Grodnie Jarosław Książek, ze strony Politechniki Białostockiej – Dyrektor Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach prof. n. ekon. i n. tech. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko wraz z kadrą naukową Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, ze strony Gminy Sokółka – Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Leszek Lulewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji prof. Marek Proniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Bogdan Olszewski.

Spotkanie przedstawicieli Polski i Białorusi w siedzibie WSE Grodnoinvest dotyczyło współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz pomocy dla inwestorów na terenie obwodu grodzieńskiego oraz na terenie województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Sokółka, która – ze względu na dogodne położenie drogowe i kolejowe – jest potencjalnym partnerem wspólnych inwestycji.

Robocze ustalenia, które zapadły na spotkaniu, będą konsultowane w obu krajach na szczeblu rządowym i wojewódzkim. Wkrótce planowane są kolejne spotkania w celu doprecyzowania szczegółów obustronnej współpracy.

UM, fot. D. Żukiewicz


Zobacz również

Skip to content