Świetlica jak marzenie

– To miejsce będzie naszym oczkiem w głowie – powiedział Proboszcz Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce Ks. Bogusław Urban na uroczystym otwarciu Świetlicy Socjoterapeutycznej przy kościele na sokólskim Osiedlu Zielonym. Odbyło się ono we wtorek 28 lutego 2017 roku.

„Świetlica pod aureolą św. Józefa. Warsztat Przyjaźni” – tablica z taką nazwą została umieszczona na budynku parafialnym, sąsiadującym z kościołem pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce. W oficjalnym otwarciu obiektu uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Otwarcie Świetlicy

– Przyznam się, że ta świetlica to spełnienie mojego marzenia. Za jej patrona obraliśmy św. Józefa. Nie mogło być inaczej, skoro to Ks. Józef Kuczyński – budowniczy tego kościoła i przez wiele lat proboszcz tej parafii – odstąpił na potrzeby świetlicy część pomieszczeń, z jakich do tej pory korzystał – wyjaśnił Proboszcz Bogusław Urban. – Chciałbym, żeby ta placówka służyła wielu osobom, żeby pomagała w wychowaniu młodych ludzi, którzy kiedyś staną się elitą Kościoła – dodał Ksiądz Proboszcz.

Nowy obiekt wyświęcił Ks. Prałat Józef Kuczyński.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przekazała na rzecz świetlicy zestaw gier edukacyjnych. – Wszystkim wychowankom placówki życzę, aby ich świat był zawsze kolorowy – podkreśliła Pani Burmistrz.

Burmistrz Sokółki zadeklarowała również wsparcie ze strony gminy dla nowej świetlicy.

– Ten obiekt to warsztat miłości Pana Boga. Pamiętajmy, że rozmowy dotyczące jego powstania były prowadzone w Roku Miłosierdzia – dodał Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej Ks. Adam Kozikowski.

Świetlica pod aureolą św. Józefa w Sokółce  jest prowadzona pod patronatem białostockiego Caritasu. Gmina Sokółka występuje w roli partnera w projekcie Caritas, złożonym do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącym finansowania tej placówki.

Podczas uroczystego otwarcia dzieci i młodzież zaprosiły zebranych do obejrzenia przedstawienia pt. „Baśniowy ambaras”. Młodych aktorów nagrodzono gromkimi brawami.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content