Podsumowanie projektu

W listopadzie i grudniu 2016 roku Stowarzyszenie QPomocy realizowało we współpracy z Zespołem Szkół Integracyjnych projekt pt. „Świadomi rodzice = szczęśliwa rodzina” sfinansowany przez Burmistrz Sokółki.

W czasie spotkania

W ramach realizacji projektu 10 listopada 2016 roku w ZSI w Sokółce odbyło się spotkanie z Panem Arturem Brzezińskim, psychoterapeutą, pracownikiem Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.  Spotkanie to nosiło tytuł „ Jak mądrze dbać o swoje dzieci?. Podczas prelekcji prowadzący podkreślał, że bycie rodzicem to jedna z najważniejszych ról życiowych – angażuje cały czas i siły, dając przy tym ogrom satysfakcji.

Wspólnie z zebranymi rodzicami Pan Artur szukał odpowiedzi na następujące pytania:, „Po co warto czasem wyjechać daleko od rodziny?”, „Dlaczego słuchanie ma czasem przewagę nad mówieniem?”, „Co tracimy spodziewając się najgorszego?”, „Jakie korzyści przynosi przytulanie?”, „Kiedy nie warto pomagać dziecku?”, „Jak reagować, gdy dziecko płacze?”, „Dlaczego lepiej chwalić niż ganić?”

„Niezwykłe rodzicielstwo – jestem rodzicem, nie terapeutą” to tytuł warsztatów prowadzonych przez panie: Dorotę Maliszewską psychologa i Martę Szutko – Biernacką pedagoga. Spotkania miały na celu pomóc rodzinie dzieci z niepełnosprawnością w obniżeniu napięcia związanego z codziennym życiem. Zajęcia, które odbywały się od 22 listopada do 06 grudnia polegały na wspieraniu rodziców i budowaniu ich kompetencji w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

8 grudnia 2016 roku w ZSI w Sokółce odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjno- warsztatowe pt. „Praca z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi” podsumowujące działania realizowane w ramach projektu „Świadomi rodzice = szczęśliwa rodzina”. Na początku spotkania zebrani rodzice wysłuchali krótkiego wystąpienia Pana Burmistrza Adama Kowalczuka, który podsumował realizowany projekt. Następnie głos zabrała Pani Anna Gawryluk, doradca metodyczny szkolnictwa specjalnego i integracyjnego, pomocy psychologiczno –pedagogicznej MODM w Białymstoku. Tematem wykładu było – „Wczesne wspomaganie – wsparcie dziecka i rodziny”. Słuchacze poznali metody diagnozowania rozwoju małego dziecka, wybrane metody terapii wspierające samodzielność dziecka z niepełnosprawnością. Prowadząca podkreśliła, że rozpoznanie problemów i trudności dziecka z różnymi dysfunkcjami i objęcie go specjalistyczną pomocą już od najmłodszych lat  daje szansę  na stymulowanie jego rozwoju. Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Pani Anny Jaźwińskiej– Chren, neurologopedy  pt. „Dziecko z afazją w szkole”. Prezentacja Pani Anny dała odpowiedź na takie pytania, jak: „Co to jest afazja?”, „Jakie są rodzaje afazji?”, „Co możemy zrobić, by wspomóc rozwój mowy dziecka?”, „Jak pracować z dzieckiem afatycznym w szkole?”

Na koniec spotkania tradycyjnie już rodzice, nauczyciele kontynuowali dyskusje dotyczące nurtujących ich problemów przy herbacie, kawie i słodkim poczęstunku.

Dorota Maliszewska​​


Zobacz również

Skip to content