Sygnalizacja już działa

W piątek 9 grudnia 2016 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w odbiorze technicznym nowego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, które znajduje się obok sokólskiego magistratu. Inwestycja była prowadzona od końca sierpnia 2016 roku.

Odbiór techniczny skrzyżowania

W odbiorze technicznym wzięli również udział m.in.: kierownik projektu Krzysztof Gleba – Zawadzki i kierownik budowy Marek Filipowicz, a także pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres robót objął: rozbudowę istniejącego skrzyżowania, budowę sygnalizacji świetlnej, budowę kanalizacji deszczowej, dostosowanie istniejącej nawierzchni do prognozowanego natężenia ruchu, przebudowę istniejących chodników wzdłuż przebudowywanych ulic, budowę wydzielonych prawoskrętów i lewoskrętów, przebudowę sieci teletechnicznej, energetycznej SN, oświetlenia ulicznego, montaż ogrodzeń łańcuchowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu, wycinkę drzew.

Wykonawcą robót była firma UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży Inwestycja kosztowała prawie 1,5 mln zł.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content