Biblioteka Publiczna w Sokółce gościła Krystynę Gudel

26 października 2016 r. Biblioteka Publiczna w Sokółce gościła w swoich progach Krystynę Gudel – autorkę wierszy dla dzieci i dorosłych oraz córkę poetki Martę Jackiewicz, która uświetniła spotkanie oprawą muzyczną. 

Zdjęcie grupowe

Krystyna Gudel z domu Dyszkiewicz urodziła się w 1959 r. w Suchowoli. Była nauczycielką nauczania zintegrowanego i polonistką. Przez wiele lat pracowała w Szkole Podstawowej w Zabielu, a następnie w Zespole Szkół w Jaświłach. Została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Nauczyciel dyplomowany, od ośmiu na emeryturze. Mieszka z rodziną w Suchowoli. Jest radną Rady Miejskiej obecnej kadencji.

Poetka rozwija swoją pasję poetycką, pisze dla dorosłych i dla dzieci.

Przy jej wierszach matematycznych najmłodsze dzieci doskonale się bawią. Wydała cztery tomiki poetyckie: Sady pozostawione (2003), Stopy na ścieżkach (2008), Tam rodziły się tęsknoty (2011), Stąd (2015).

Pani Krystyna jest współautorką kajetów starobojarskich: Ona (2007), Pomiędzy zmierzchem a świtem (2016).

Jest również laureatem wielu konkursów literackich na różnych szczeblach. Jej wiersze publikowano  w tomikach pokonkursowych i almanachach. Jest współautorką przewodnika po gminie Suchowola” Pomiędzy wschody a zachody wpisana” (2013) i redaktorką antologii poetyckiej “Smaki miłości” (2014). Jest regionalistką, pisze do gazetek lokalnych: Sami o sobie, Biebrzańskim szlakiem, zwłaszcza o losach ludzi wywiezionych na roboty do Niemiec lub na Syberię. Interesują ją zwyczaje, obrzędy i tradycja ludowa. W swojej twórczości poetyckiej sławi podlaską przyrodę, miejsca i ludzi, z którymi się spotyka. Ponadto czas na emeryturze wypełnia czytaniem, lubi reportaż i książki biograficzne.

(KB)

Skip to content