Na Święcie Patrona sokólskiej cerkwi

– W imieniu wszystkich sokółczan, proszę Księdza Biskupa o błogosławieństwo, żeby żyło nam się tutaj spokojnie, mądrze i w miłości ludzi do Boga – z tymi słowami zwróciła się do Biskupa Supraskiego Grzegorza Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Pani Burmistrz uczestniczyła w uroczystościach związanych z obchodami Święta Patrona cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Odbyły się one w poniedziałek 12 września 2016 roku.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska witając Biskupa Supraskiego, przekazała na ręce Ekscelencji bukiet żółto – czerwonych kwiatów, podkreślając przy tym, że są to barwy sokólskiej gminy.

Święto Patrona CerkwiiBiskup Grzegorz wyraził wdzięczność Pani Burmistrz za jej obecność na uroczystościach w cerkwi.

W słowach skierowanym do uczestników liturgii, Biskup Supraski Grzegorz powiedział: „Wiara wzmacnia człowieka. Ona ukierunkowuje i pokazuje szeroki format człowieczeństwa. Jeśli dziś bylibyśmy silni wiarą, to wierzę, że tych nieporozumień, wojen i tego wszystkiego zła nie byłoby na świecie.”

Patron sokólskiej cerkwi św. Aleksander Newski urodził się 30 maja 1220 roku w Perejesławiu Zaleskim. Zmarł 14 listopada 1263 w Gorodcu koło Niżnego Nowogrodu. W 1236 roku został księciem Nowogrodu. W tym czasie ze wschodu nadciągały ordy tatarskie, na zachodzie coraz większe zagrożenie stwarzali niemieccy kawalerowi mieczowi, a z północy zaczęli zagrażać Szwedzi. Tych ostatnich Aleksander Newski pokonał w 1240 roku nad Newą (stąd wziął się jego przydomek). W 1242 roku zwyciężył Niemców i wyzwolił miasto Psków oraz odniósł słynne zwycięstwo nad wojskami inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego na zamarzniętym jeziorze Pejpus (tzw. bitwa na lodzie), co zapobiegło ich ekspansji na ziemie ruskie. Następnie pokonał najeżdżające na Ruś wojska litewskie.  W 1263 roku złożył śluby zakonne i przyjął imię Aleksy. W 1547 roku został kanonizowany przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną. Relikwie Aleksandra Newskiego przewieziono do Ławry Aleksandra Newskiego w Petersburgu.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content