Ochotnicza Straż Pożarna ma nowe władze

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska została Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wybory odbyły się 27 czerwca 2016 roku w sokólskiej Kawiarni „Lira”.

Zdjęcie grupowe

Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze prowadził Druh Daniel Głażewski. – Zebraliśmy się na XI Zjeździe Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, aby dokonać oceny pięcioletniej działalności Zarządu Miejsko-Gminnego i jednostek OSP oraz przyjąć zadania do dalszej pracy naszego związku – poinformował Daniel Głażewski. – Organizacja strażacka w mieście i gminie Sokółka liczy siedem jednostek. Do OSP należy 244 członków czynnych.

W tym trzyosobowa drużyna kobieca, 10 osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i 41 honorowych, którzy po osiągnięciu sędziwego wieku wspierają nas swoim doświadczeniem. W 2001 roku jednostki te zostały wpisane jako stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. OSP w Starej Rozedrance i Starej Kamionce, jako jedyne z naszych straży, wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W każdym roku jednostki te otrzymują przeciętnie ok. 5 do 7 tys. zł z budżetu Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego i odzieży ochronnej niezbędnej do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. W roku 2011 zakupiono nowy samochód pożarniczy dla Starej Kamionki Mercedes-Benz. Na jego zakup pozyskano środki z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 150 tyś. zł., dotacji Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – 150 tyś. zł ,,Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 100 tyś. zł i budżetu Gminy Sokółka – 283.200 zł. Samochód Star 244 z OSP Stara Kamionka przekazano dla OSP Lipina, a samochód Żuk A-15 z Lipiny przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.  Następnie w roku 2013 zakupiono kolejny nowy samochód pożarniczy dla OSP Stara Rozedranka, na którego zakup złożyły się środki z: dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 150 tyś. zł., dotacji Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – 150 tyś. zł,,  i budżetu Gminy Sokółka 283.956 zł. Będący w posiadaniu OSP Jelcz 02 sprzedano dla OSP Kamienna Stara w Gminie Dąbrowa Białostocka – powiedział Daniel Głażewski.

W okresie sprawozdawczym członkowie OSP brali udział w 164 akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Podczas zebrania Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego złotym medalem zasługi dla pożarnictwa został odznaczony Druh Daniel Głażewski. Medal wręczyli Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Poseł RP Mieczysław Kazimierz Baszko.

Kolejnym punktem programu był wybór nowego Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego  Związku OSP RP w Sokółce. Prezesem została Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Funkcje Wiceprezesów powierzono dla Eugeniusza Wróblewskiego i Jarosława Panasiuka. Komendantem Gminnym został  Mieczysław Klepacki, Sekretarzem i  Skarbnikiem – Daniel Głażewski. Członkami Zarządu wybrano:  Jerzego Czaplejewicza, Wojciecha Antoniego Bogusławskiego, Ryszarda Borusewicza, Mirosława Dargiewicza, Jerzego Kucharewicza, Krzysztofa Makarewicza, Zbigniewa Śliżewskiego, Mariana Żmojdę.

(UM) Fot.: D. Biziuk, M. Grynczel

Skip to content