Działalność Koła PCK w ZSO

Od kilkunastu lat w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce (na Osiedlu Zielonym) funkcjonuje Koło PCK. Skupia ono dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej i młodzież z gimnazjum, którzy swoją aktywność i pomysłowość oraz propozycje działań dostosowują do potrzeb otoczenia.

Członkowie Koła PCK

Dzięki działaniom podejmowanym przez członków koła i ich opiekunkę, młodzi ludzie mogą rozwijać i realizować swoje zainteresowania, poznawać nowych znajomych i przyjaciół, spędzać miło i aktywnie czas, a swoją wspólną pracą nieść pomoc innym.

Koło PCK prowadzone jest przez nauczycielkę świetlicy, panią Ewę Harasimowicz. Działalności koła obejmuje m.in. pomoc osobom potrzebującym, bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka, edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki zdrowotnej, krzewienie idei humanitaryzmu.

Członkowie PCK uczestniczyli w konkursach, pogadankach, wystawach, zbiórkach pieniędzy i produktów spożywczych, pomagali organizować zawody sportowe, opiekowali się młodszymi kolegami.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie koła w następujących przedsięwzięciach:

  • Ogólnopolska kwesta publiczna pod hasłem „Godne dzieciństwo”,
  • Międzyszkolny Konkurs Prozdrowotny pod hasłem „Zdrowo jedz i zdrowo żyj”,
  • Konkurs Plastyczny „Bożonarodzeniowa kartka”,
  • Akcja sportowa dla uczniów klas I-III pod hasłem: „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
  • Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zofia Kowalczuk


Zobacz również