Komunikat Burmistrza Sokółki

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na DK 19 w miejscowości Sokółka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Termin składania ofert: 2016-07-04, godz. 10:50.

Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Zamówienie obejmuje przebudowę skrzyżowania ul. Białostockiej, ul. Grodzieńskiej, ul. Piłsudskiego i Placu Kościuszki w Sokółce poprzez poszerzenie jezdni w ciągu DK 19 o trzeci pas tzw. lewoskręt oraz wykonie sygnalizacji świetlnej. W związku z poszerzeniem pasa jezdnego drogi zaplanowano wycinkę drzew, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę linii telekomunikacyjnej. Roboty drogowe obejmują wykonanie 2 661,67 m2 nawierzchni asfaltowych, 908,33 m2 chodników z kostki brukowej betonowej, 684,15 m2 chodników z kostki granitowej.

Plan zagospodarowania terenu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego:

https://sokolka.pl/2016/03/10/burmistrz-sokolki-informuje-2/

Szczegóły zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego:

http://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,oddzial-100

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content