Święto braterstwa i przyjaźni

Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone przez harcerzy i skautów na całym świecie w dniu 22 lutego, w dniu urodzin Roberta Baden-Powella, założyciela skautingu.

W sobotę, 20 lutego 2016 r. harcerze Hufca ZHP Sokółka z okazji Dnia Myśli Braterskiej spotkali się w Zespole Szkół w Nowym Dworze na wspólnym świeczkowisku.

Święto braterstwa 2016

Na spotkanie przybyło ponad 200 osób: instruktorów, harcerzy i zuchów z Sokółki, Nowego Dworu, Lipska, Dąbrowy Białostockiej, Korycina, Kuźnicy i Sidry.

Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku. W ten dzień harcerze składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe, spotykają się na świeczkowiskach lub przy ognisku.

Podczas Dnia Myśli Braterskiej odbył się turniej „Drużyna z drużyn” o tematyce harcerskiej. Każda z drużyn i gromad zuchowych zaprezentowała również specjalnie na tę okazję przygotowany wiersz. Zostały również przyznane nagrody za I Hufcowy Turniej Strzelecki „Tarcza”. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewania przy dźwiękach gitary, pląsów i wspólnie zatańczonej Belgijki. Uroczystość zakończyła się zawiązaniem kręgu z harcerskim pożegnaniem.

Wspólnie z harcerzami podczas Dnia Myśli Braterskiej był obecny Poseł Pan Mieczysław Kazimierz Baszko, który skierował do zebranych życzenia dalszych sukcesów na harcerskim szlaku oraz wspierania i wychowywania kolejnych pokoleń w duchu harcerskich ideałów.

Komenda Hufca ZHP w Sokółce składa serdeczne podziękowania dh. phm. Januszowi Bielawskiemu i 4 Nowodworskiej Drużynie Harcerskiej Służby Granicznej „Złote Lwy” za zorganizowanie uroczystości a także Dyrekcji Zespołu Szkół w Nowym Dworze za możliwość zorganizowania świeczkowiska w placówce, Panu Posłowi Mieczysławowi Kazimierzowi Baszko i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego a także Panu Leszkowi Magrelowi Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku  za ufundowanie nagród i upominków, Pani Elwirze Sumie za pyszne cukierki.

Pełna fotorelacja: https://www.facebook.com

Sporz. phm. Wojciech Dzienisowicz
Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych
Szef Zespołu ds. Promocji i Informacji Hufca ZHP Sokółka

Skip to content