Spotkanie z Białorusinami

15 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się spotkanie z udziałem Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej, Zastępcy Burmistrza Adama Kowalczuka, Sekretarza Sokółki Adama Łajkowskiego, pracowników Wydziału Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych z UM oraz przedstawicieli Grodzieńskiego Oddziału Obwodowego Organizacji Społecznej „Państwowy Związek Turystyczno – Sportowy” z Grodna.

Spotkanie z delegacją z Białorusi

Spotkanie dotyczyło:
– budowy ścieżki rowerowej (z całą infrastrukturą: w tym oświetlenie, wiaty do obsługi ruchu turystycznego co 3-5 km, oznakowanie szlaku i obiektów turystycznych) łączącej Polskę i Białoruś;
– promocji turystyki transgranicznej;
– promocji dobrych praktyk poprzez współpracę Centrów Informacji Turystycznej i Punktów Informacji Turystycznej po obu stronach granicy
– zakupu jednostek pływających (np. kajaków) do aktywnych form wypoczynku na zalewie w Sokółce (uatrakcyjnienie oferty turystycznej).

Przedstawiono dwie koncepcje przebiegu ścieżki rowerowej:
– Sokółka – Kuźnica – Bruzgi – Grodno;
– Sokółka – Chworościany – Bielany – Grodno.

Spotkanie było próbą odpowiedzi na pytanie, jak zdobyć pieniądze na rozwój turystyki transgranicznej. Rozwój lokalnej i międzynarodowej turystyki ma znaczący wpływ na poprawę infrastruktury regionu oraz poszczególnych miast i pomaga zapewnić jak najlepsze warunki życia dla mieszkańców.

K. Klimowicz-Kułak
M. Czaplejewicz
Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content