Zaproszenie do składania ofert

Herb Sokółki

Gmina Sokółka zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod nazwą “Wykonywanie usług z zakresu konserwacji i drobnych napraw instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sokółka w roku 2016”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączonych plikach.

Oferty należy składać na dziennik podawczy w kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16 100 Sokółka, p. 207 do dnia 29 grudnia 2015 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 29 grudnia 2015 r. w sali nr 101 o godzinie 10.15.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem “Oferta na realizację zamówienia pod nazwą „Wykonywanie usług z zakresu konserwacji i drobnych napraw instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sokółka w roku 2016”.

DO POBRANIA:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Marek Puszko


Zobacz również

Skip to content