Instruktorskie spotkanie opłatkowe

W miniony weekend, 18 grudnia 2015 r. o godzinie 18.30 w Ośrodku Wczasowym OSiR nad zalewem sokólskim odbyło się „Instruktorskie spotkanie opłatkowe”. Organizatorem spotkania była Komenda Hufca ZHP w Sokółce oraz Krąg Starszyzny Harcerskiej „PISTON”.

Celem spotkania była integracja środowiska harcerskiego w duchu tradycji narodowych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.

Opłatek Instruktorski

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli swoim przybyciem znamienici goście, reprezentujący władze lokalne i kościelne, na których wsparcie w wykonywaniu swoich statutowych działań harcerze zawsze mogą liczyć. Obecni byli: Pan Adam Kowalczuk Zastępca Burmistrza Sokółki oraz kapelani hufca: ks. pwd. Jarosław Grygiewicz Proboszcz Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy i ks. Kamil Norel z Parafii pw. Św. Antoniego w Sokółce.

Spotkaniu przewodniczyła phm. Edyta Wilkiel Komendantka Hufca ZHP Sokółka. Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego, zebrani przełamali się opłatkiem, życząc sobie radosnych świąt, wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2016 Roku oraz wytrwałości na harcerskim szlaku. Następnie wszyscy zasiedli przy wigilijnym stole, na którym nie zabrakło barszczu, pieczonej ryby, kutii i innych tradycyjnych potraw wigilijnych a wspólne kolędowanie wprawiło wszystkich w iście zimowy, świąteczny nastrój. „Instruktorskie spotkanie opłatkowe” zakończyło się zawiązaniem kręgu z harcerskim pożegnaniem.

Komenda Hufca ZHP w Sokółce oraz Krąg Starszyzny Harcerskiej „PISTON” składają serdeczne podziękowania: Urzędowi Miejskiemu w Sokółce i Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za udostępnienie sali na spotkanie opłatkowe, firmie Jaskółka sp. z o.o. oraz kierownictwu i pracownikom Baru „Rybka” za przygotowanie potraw wigilijnych.

Sporz. phm. Wojciech Dzienisowicz
Szef Zespołu ds. Promocji i Informacji Hufca ZHP Sokółka


Zobacz również

Skip to content