Harcerze zdali egzamin

W dniach 27-29 listopada 2015 r. harcerze spotkali się na trzecim weekendowym zjeździe w ramach Kursu Przewodnikowskiego ph. “Odbezpiecz granat – edycja II”.

Podczas ostatniego zjazdu szkoleniowego podnosili swoją wiedzę w ramach następujących bloków tematycznych:
– sposoby pozyskiwania i utrzymywania kontaktu z sojusznikami, promocja harcerstwa w ramach współpracy z sojusznikami, obustronne korzyści płynące z partnerskiej współpracy,
– dokumentacja organizacyjna i finansowa ZHP, gospodarka ZHP,
– zadania i struktura hufca, funkcjonowanie w zespole instruktorskim,
– praca z kadrą, aktywne metody i techniki w kształceniu,
– instrumenty metodyczne w pracy instruktora,
– zasady organizacji Harcerskich Akcji Zimowej i Letniej.

Podczas kursu harcerze przedstawili także autorskie prezentacje multimedialne na wskazany wcześniej temat. Zajęcia prowadzili: phm. Edyta Wilkiel, phm. Grzegorz Skonieczny, phm. Paulina Bakier, phm. Sylwia Alaszkiewicz, phm. Łukasz Kojta, pwd. Monika Baranowska.

Podsumowanie kursu odbyło się w niedzielę. Wówczas zostały poddane ocenie prace uczestników na wcześniej wskazane zagadnienia, związane z metodyką harcerską. Harcerze zdawali również pisemny egzamin, ze zdobytej podczas trzech weekendowych zjazdów wiedzy. Wszystkich 17 harcerzy zdało pozytywnie egzamin przed Komendą Kursu i otrzymało dyplomy ukończenia Kursu Przewodnikowskiego oraz dyplomy ukończenia kursu wychowawców harcerskich.
Na uroczystym apelu kończącym kurs nie zbrakło niespodzianek, upominków i wspólnych pamiątkowych fotografii.

Komenda Hufca ZHP Sokółka składa serdeczne podziękowania Komendantowi Kursu Przewodnikowskiego “ODBEZPIECZ GRANAT – edycja II” hm. Bogumiłowi Dziedziul za trud i wysiłek włożony w przygotowanie i zorganizowanie kursu oraz wszystkim instruktorom, którzy poprowadzili zajęcia podczas trzech weekendowych kursowych zjazdów.

Komenda Hufca ZHP Sokółka składa również serdeczne podziękowania sponsorom i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania kursu:
– Urzędowi Miejskiemu w Sokółce – za dofinansowanie kursu w ramach zadania publicznego pn. „Harcerstwo pomysłem na życie!”
– Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce,
– ZHP Chorągwi Białostockiej,
– Firmie „Jaskółka Sp. z o.o.”,
– Firmie Steeler Marcin Piasecki,
– Firmie Biuro-Serwis Marcin Dylewski,
– Stowarzyszeniu Sportowemu „Wilk”.

Fotorelacja z trzeciego kursowego zjazdu dostępna jest również na facebook.com

phm. Wojciech Dzienisowicz
Szef Zespołu ds. Promocji i Informacji Hufca ZHP Sokółka


Zobacz również

Skip to content