Nadzwyczajne obrady Rady

W czwartek 19 listopada odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sokółce.

W trakcie obrad przyjęto następujące projekty uchwał:

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego DRAHLE VIII, gmina Sokółka.

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża kruszywa naturalnego DRAHLE X, gmina Sokółka.

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża kruszywa naturalnego JANOWSZCZYZNA III, gmina Sokółka.

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego JANOWSZCZYZNA X, gmina Sokółka.

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża kruszywa naturalnego BOHONIKI, gmina Sokółka.

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego DRAHLE VI, gmina Sokółka.

– w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie”.

– w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej wyznaczenia Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content