Przygotowania do budowy wiaduktu

Od poniedziałku 23 listopada trwa akcja zbierania podpisów w sprawie budowy tunelu dla pieszych i rowerzystów nad torami PKP w Sokółce. Swoje uwagi dotyczące koncepcji budowy wiaduktu można zgłaszać do 11 grudnia.

Konsultacje z mieszkańcami

O inwestycji – budowa na ul. Kryńskiej w Sokółce wiaduktu nad torami PKP wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 i niezbędnej infrastruktury technicznej – rozmawiano podczas spotkania, które odbyło się w piątek 20 listopada w sokólskiej kawiarni „Lira”. Uczestniczyli w nim: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Antoni Stefanowicz, projektanci, przedstawiciele inwestora – Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Sokółki.

Planowana przebudowa trasy rozpocznie się na wysokości skrzyżowania ul. Grodzieńskiej i Mariańskiej, poprzez posadowienie ronda na wysokości skrzyżowania ulic Mariańskiej, Przemysłowej, 11 Listopada i Kolejowej. W dalszej części będzie przebiegać nad torami kolejowymi wiaduktem. Następnie włączy się w ciąg ul. Kryńskiej na wysokości ul. Wodnej. Proponowane rozwiązanie przyczyni się do usprawnienia ruchu na terenie Sokółki.

Koncepcja wiaduktu

Wnioski dotyczące inwestycji mieszkańcy mogą składać w Urzędzie Miejskim w Sokółce oraz w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Wypełniony druk należy złożyć do 11 grudnia 2015 r. (decyduje data wpłynięcia) wykorzystując jedną z poniższych możliwości:

a) do Urzędu Miejskiego w Sokółce:
– złożyć osobiście
– przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
– przesłać faksem na nr 85 711 09 11
– przesłać e-mailem na adres: kancelaria@sokolka.pl

b) do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich:
– złożyć osobiście
– przesłać pocztą na adres: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok
– przesłać faksem na nr 85 67 67 153
– przesłać e-mailem na adres: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

c) do Pracowni Projektowej KOMI Zdzisław Kozikowski tel. kontaktowy (85) 811 09 09:
– złożyć osobiście
– przesłać pocztą na adres: KOMI Zdzisław Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok
– przesłać faksem na nr 85 74 20 117
– przesłać e-mailem na adres: phukomi@op.pl

DO POBRANIA:

Koncepcja rozwiązań drogowych

Druk wniosku

Galeria zdjęć ze spotkania, które odbyło się w piątek 20 listopada:

(UM) Fot.: D. Biziuk, K. Sarosiek

Skip to content