Ulica Torowa została oficjalnie otwarta

We wtorek 10 listopada odbyło się oficjalne otwarcie ul. Torowej. Uczestniczyła w nim Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska razem z Zastępcą Burmistrza Antonim Stefanowiczem, Radni Rady Miejskiej w Sokółce, duchowni katoliccy i prawosławni, pracownicy Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz Powiatowego Zarządu Dróg i przedstawiciele wykonawcy.

Uroczyste przecięcie wstęgi

Pani Burmistrz podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania tej inwestycji. Życzyła też bezpiecznego korzystania z wyremontowanej ul. Torowej. Następnie poprosiła duchownych o poświęcenie drogi.

Zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Torowej w Sokółce” zrealizowano w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Kwota projektu na WRZESIEŃ 2014: 3.529.854 zł
Po realizacji (LISTOPAD 2015): 2.322.130,43 zł
– z czego dofinansowanie wyniosło 50%
Dodatkowo wykonano:
– osłony przeciwolśnieniowe z elementów prefabrykowanych na odcinku dł. 800 mb i wysokości 1,5
– ułożenie siatki stalowej na podbudowie z betonu asfaltowego i wykonanie membrany typu seal o pow. 6.185,5 m2
– wykonanie oświetlenia ul.Torowej dł. 800 mb (budowa linii kablowej, ustawienie 27 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi)
– drogi dojazdowe do pól i na teren przedsiębiorstw

 

(UM) Fot. D. Biziuk

Skip to content