Sokółka ma Młodzieżową Radę Miejską

O jej utworzenie zabiegała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Pomysł Pani Burmistrz zyskał akceptację sokólskich radnych, którzy w maju br. przyjęli uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce I kadencji na lata 2015-2016. Jej inauguracyjna sesja odbyła się w poniedziałek 19 października w Kawiarni “Lira”.

MRM w Sokółce

Tworzą ją uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Sokółki. To 12 osób wybranych w poszczególnych placówkach oświatowych. Opiekunką MRM jest Monika Klim, nauczycielka historii z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce.
– Chcemy debatować nad różnymi sprawami – powiedzieli młodzi radni.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce Daniel Supronik. W porządku obrad znalazło się ślubowanie młodych radnych i wręczenie dokumentu poświadczającego złożenie ślubowania.
Członkowie MRM zobowiązali się, że “obowiązki radnego będą sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Gminy Sokółka”.

Głos zabrała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. – Za kilka lat to właśnie wy możecie zasiadać w Radzie Miejskiej, możecie też zdobyć mandat Burmistrza. Już dziś kształtujcie swoje plany na przyszłość i to, kim chcecie być. Jesteście organem opiniodawczym. Nie ukrywam, że liczę na wasze wsparcie – podkreśliła Pani Burmistrz.

Następnie Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wręczyła młodym radnym długopisy i notatniki z okolicznościowym grawerem.
Członkowie MRM w Sokółce otrzymali też upominki od Marszałka Województwa Mieczysława Kazimierza Baszko. Wręczył je Asystent Marszałka Paweł Żuk.
Kolejnym punktem programu był wybór Przewodniczącego MRM. Funkcję tę powierzono Marlenie Radkiewicz. Wiceprzewodniczącymi zostali: Adam Kozłowski i Artur Jelski, natomiast Sekretarzem – Weronika Bienasz.

Na zakończenie sesji młodzi radni pozowali do pamiątkowych zdjęć z Panią Burmistrz, Zastępcami Burmistrza, Sekretarzem Sokółki, Radnymi Rady Miejskiej w Sokółce i wszystkimi uczestnikami obrad.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce I kadencji w latach 2015-2016:
– Marlena Radkiewicz (Zespół Szkół Rolniczych) – Przewodnicząca
– Adam Kozłowski – Wiceprzewodniczący
– Artur Jelski (Liceum Ogólnokształcące) – Wiceprzewodniczący
– Weronika Bienasz (Gimnazjum nr 1) – Sekretarz
– Paweł Olechno (Gimnazjum nr 1)
– Anna Wróblewska (Gimnazjum nr 2)
– Hubert Kieda (Gimnazjum nr 2)
– Aleksandra Drożdżewicz (Zespól Szkół Integracyjnych)
– Alicja Daszuta (Zespól Szkół Integracyjnych)
– Aneta Gojko (Zespól Szkół Zawodowych)
– Diana Sawko (Zespól Szkół Zawodowych)
– Mateusz Grynczel (Zespół Szkół Rolniczych)

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content