Dotacje dla OSP z terenu gminy Sokółka

Województwo Podlaskie przyznało Gminie Sokółka dotację w kwocie 8.000 złotych na zakup w 2015 roku sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Starej Kamionce i Starej Rozedrance. Powyższą kwotę rozdysponowano po 4.000 złotych dla każdej z OSP.

Z przyznanych dotacji zakupiono nowy sprzęt i umundurowanie, w celu zapewnienia właściwej gotowości operacyjno – technicznej umożliwiającej funkcjonowanie OSP. Otrzymane środki finansowe umożliwiły poprawę ich stan wyposażenia zgodnie z wymaganym normatywem.

Dla OSP Stara Kamionka zakupiono piłę ratowniczą, a dla OSP Stara Rozedranka 13 kompletów mundurów i czapek strażackich.

Do chwili obecnej OSP Stara Kamionka brała udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 55 razy. Liczy ona 74 czynnych członków, 15 honorowych 15, 1 wspierającego oraz 9 osobową młodzieżową drużynę pożarniczą i 5 osobową drużynę kobiecą.

OSP Stara Rozedranka wyjeżdżała do akcji 25 razy, w jednostce działa 42 czynnych członków i 3 honorowych.

Jednostki OSP Stara Kamionka i Stara Rozedranka, należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Daniel Głażewski


Zobacz również

Skip to content