W Zawistowszczyźnie i Igryłach – spotkania w sprawie drogi

3 września Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska spotkała się w Zawistowszczyźnie z mieszkańcami tej miejscowości. Dzień wcześniej Pani Burmistrz spotkała się z mieszkańcami Igrył. Tematem rozmów była możliwoś przebudowy drogi powiatowej łączącej te miejscowości z drogą krajową i odcinków dróg gminnych w kontekście propozycji Starosty Sokólskiego Piotra Rećko.

Spotkanie

W spotkaniu w Zawistowszczyźnie uczestniczyli: Piotr Rećko – Starosta Sokólski, Daniel Supronik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce, Antoni Stefanowicz – Zastępca Burmistrza Sokółki oraz Radni – Tomasz Tolko i Antoni Cydzik, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy Zawistowszczyzny i Igrył. Zebranie otworzył Zenon Wojdałowicz – Sołtys Zawistowszczyzny, podkreślając znaczenie drogi powiatowej dla mieszkańców. Pan Sołtys wspomniał również o znaczeniu tejże drogi w razie wypadku i konieczności zorganizowania objazdów na drodze krajowej. Przypomniał też o kilkunastoletnim oczekiwaniu na modernizację tej drogi i niekończących się obietnicach.

Starosta Piotr Rećko, w swoim wystąpieniu omówił propozycję, aby to Gmina Sokółka przejęła drogę powiatową i złożyła wniosek do PROW na lata 2014-2020 na drogi lokalne w celu uzyskania dotacji w kwocie do 3 mln zł. Starostwo Powiatowe w Sokółce miałoby partycypować wkład własny z Gminą Sokółka.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wyraziła wstępną akceptację na wolę znalezienia źródeł finansowania budowy tej drogi z innych środków niż PROW 2014-2020 oraz wskazała na rolę Rady Miejskiej w rozstrzyganiu wielkości nakładów na poszczególne inwestycje.

O szczegółach wniosków mówił Zastępca Burmistrz Sokółki Antoni Stefanowicz, który podkreślił, że limit m.in. na drogi lokalne w PROW 2014-2020 wynosi 3 mln zł na gminę na cały okres programowania. W związku z propozycją Starosty, cały limit Gminy Sokółka były wykorzystany na tę drogę co może być trudne do zaakceptowania przez Radę, tym bardziej , że na ostatniej sesji wpłynął wniosek, aby do tego programu złożyć wniosek na drogę w Nowej Kamionce. Antoni Stefanowicz wskazał inną możliwość, mianowicie beneficjentem środków PROW może być również Powiat, który mogłyby złożyć wniosek na drogi obejmujące Zawistowszczyznę i Igryły, zaś Gmina Sokółka drogę w Nowej Kamionce i odcinek do drogi wojewódzkiej w celu uzyskania punktów i rozpoczęcia budowy ciągu komunikacyjnego od skrzyżowania z drogą wojewódzką. Ponadto Antoni Stefanowicz podkreślił słabszą pozycję startową Gminy Sokółka ze względu na duży podatkowy dochód na mieszkańca, co skutkuje koniecznością ujęcia w projekcie dodatkowych elementów w celu uzyskania lepszej punktacji. Podobne zmiany są w regulaminie naboru na tzw. „schetynówki”.

Kolejne osoby podkreślały konieczność budowy drogi powiatowej, np. przez zwiększenie zakresu do wartości 6 mln zł (wykorzystanie pełnej dotacji w NPPDL) lub wykonanie jej etapami. Pani Burmistrz skierowała do Starosty propozycję rozpoczęcia przebudowy od wyasygnowania po 300 tys od Gminy i powiatu. Starosta odpowiedział, że nie jest to możliwe, ponieważ dla starostwa brakuje środków na wkład własny do projektów. Pani Burmistrz na wniosek mieszkańców zaproponowała połączenie dróg Zawistowszczyzna, Wysokie Laski i Igryły w jeden wielki projekt, bo wtedy mógłby uzyskać bardzo dużo punktów w tzw. schetynówkach.

Spotkanie zakończono porozumieniem o konieczności wykonania projektów budowlanych na przebudowę wspomnianych dróg i wnioskiem o poszukiwanie środków finansowych w szczególności zewnętrznych.

Skip to content