Działania Pani Burmistrz przynoszą rezultaty

Na wysypisku

W czwartek 13 sierpnia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk przyjechał do Sokółki na zaproszenie Burmistrz Ewy Kulikowskiej. Razem z Panią Burmistrz i Zastępcą Burmistrza Antonim Stefanowiczem, Minister udał się na wysypisko odpadów w Karczach.

Minister Janusz Ostapiuk z inicjatywy Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej na bieżąco monitoruje sytuację w Karczach. Podczas wizyty na składowisku Pan Minister wykonał zdjęcia, zostały również omówione postępowania instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Pani Burmistrz poinformowała o stanie spraw związanych ze starym i nowym składowiskiem odpadów w Karczach oraz o problemach Gminy i jej mieszkańców związanych z tą kwestią. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska poprosiła Ministra o przyśpieszenie działań wszystkich instytucji podległych dla Ministerstwa i Rządu, które zajmują się sprawą wysypisk.

– O ochronę środowiska trzeba dbać, a firmy zajmujące się składowaniem odpadów powinny działać zgodnie z prawem – podkreśliła Pani Burmistrz Sokółki.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content