Gmina ma nowego Skarbnika

Elżbieta Ziętek

Elżbieta Ziętek została nowym Skarbnikiem Sokółki. Zdecydowali o tym radni podczas sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 31 lipca.

Dotychczasowa Skarbnik – Janina Kucharewicz – odeszła na emeryturę. Tę funkcję sprawowała od 1994 roku.

– Dziękuję Państwu za współpracę. Żal się rozstawać, ale w życiu przychodzi taki moment, że trzeba odejść i rozpocząć kolejny etap. Mam dużo planów. Chciałabym pomóc w wychowaniu moich wnuków i mieć czas na realizację zainteresowań – powiedziała Janina Kucharewicz.

Pani Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz ze swoimi Zastępcami Adamem Kowalczukiem, Antonim Stefanowiczem oraz Sekretarzem Adamem Łajkowskim, a także Przewodniczącym Rady Miejskiej Danielem Supronikiem podziękowali Janinie Kucharewicz za wieloletnią pracę na rzecz gminy.

Następnie Pani Burmistrz zgłosiła kandydaturę Elżbiety Ziętek na Skarbnika Sokółki.

– To rodowita sokółczanka i pracownica Urzędu Miejskiego. Pracuje w Wydziale Polityki Finansowej i Budżetu. Wcześniej przez kilkanaście lat była zatrudniona jako główna księgowa w firmach o różnych profilach i o różnych charakterach, w tym w Ekspress PCV, Bibliotece Publicznej. Była także prokurentem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Pracowała też w księgowości w MPWiK w Sokółce. Poznała także zawód nauczyciela. Ukończyła Zarządzanie Finansami na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia z Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kurs dla głównych księgowych. Ma Certyfikat Księgowy Ministra Finansów i dyplom ukończenia Studium Menadżera Personalnego, a także Studium Nauczycielskiego. Myślę, że Pani Elżbieta Ziętek zna realia naszej gminy, a jej wykształcenie i szerokie doświadczenie pozwolą na godne pełnienie funkcji Skarbnika – powiedziała Pani Burmistrz Ewa Kulikowska.

Radni zaakceptowali zgłoszoną kandydaturę.

– Mam nadzieję, ze będę pracowała na tym stanowisku co najmniej tak dobrze jak dotychczasowa Pani Skarbnik – podkreśliła zaraz po wyborze Elżbieta Ziętek. Natomiast Pani Burmistrz poprosiła Radnych o dobrą współpracę.

 

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content