Spotkanie w sprawie współpracy

Spotkanie Burmistrz Sokółki z Agnieszką Prokocką z Fundacji Konrada Adenauera

W czasie spotkania

Rozmowy dotyczyły nawiązaniu współpracy przez Fundację z organizacjami pozarządowymi z gminy Sokółka oraz wsparciu partnerskim w różnego rodzaju projektach stypendialnych, programów studyjnych i wymianie informacji między różnymi grupami społecznymi.

Czym zajmuje się fundacja:
Do działalności w Polsce należy edukacja polityczna poprzez organizację seminariów, konferencji i debat, które Fundacja organizuje sama, lub we współpracy z partnerami z Polski.

Wzorowa współpraca partnerska z polskimi organizacjami pozarządowymi jest ważnym celem i zadaniem Fundacji. Do projektów Fundacji włączają się osobistości ze świata biznesu, polityki, Kościoła i nauki.

Tworząc forum dla dialogu, Fundacja popier merytoryczną współpracę między różnymi grupami społecznymi. Wymiana doświadczeń z Niemcami jest w tym wypadku szczególnie istotna.

Uzupełnieniem projektów Fundacji Konrada Adenauera w Polsce są stypendia, programy studyjne i informacyjne w Niemczech i instytucjach Unii Europejskiej, a także publikacje wydawane lub dotowane przez Fundację (analizy i sprawozdania, książki, serie wydawnicze: “Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce” i “Chrześcijaństwo-Świat-Polityka”)

Różnorodność projektów prowadzonych przez Fundację w Polsce przedstawiona jest w rubryce „wydarzenia”. Do najważniejszych należą międzynarodowe konferencje z cyklu „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej” w Krakowie, polsko-niemieckie forum na temat kondycji mediów i zawodu dziennikarza „Media Night” w Warszawie, oraz debaty na temat wspólnych wyzwań Polski, Niemiec i Europy.

http://www.kas.de/polen/pl
http://www.kas.de/polen/pl/events

UMS

Skip to content