Spotkania z mieszkańcami

Spotkanie z mieszkańcami

2 lipca 2015 r. o godz. 15:30 Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz radna Rady Miejskiej w Sokółce Pani Dorota Babynko spotkały się z mieszkańcami ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Roski Małe, Dolnej oraz Górnej. Spotkanie dotyczyło problemów z przejściem przez tory kolejowe. Tego samego dnia o godz. 17:00 Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz radny Stanisław Pałusewicz spotkali się z mieszkańcami ulicy Kresowej w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej.

 

Burmistrz Sokółki – Ewa Kulikowska spotkała się w dniu wczorajszym o godz. 15:40  z mieszkańcami między innymi ulic: Roski Małe, Nowa, Zabrodzie, M. Skłodowskiej w sprawie utrudnień w przechodzeniu z części miasta położonej za torami kolejowymi do centrum Sokółki. Po powitaniu Mieszkańców przez Panią Burmistrz zgłosili Oni szereg postulatów. Mieszkańcom zależy na uzyskaniu możliwości przejścia pod torami w istniejącym tunelu poprzez ułożenie tam płyt wzdłuż cieku wodnego.

Burmistrz zobowiązała się wystąpić do PKP w tej sprawie. Kolejnym zgłoszonym postulatem było szybkie wykonanie tymczasowego ciągu pieszego na przedłużeniu ulicy Nowej do ulicy Roski Małe. Poza działaniami doraźnymi Mieszkańcy zostali poinformowani o podjętych i uzyskanych uzgodnieniach dotyczących budowy nowego układu komunikacyjnego na tym obszarze. Gmina Sokółka podchodzi kompleksowo, co podkreślił Antoni Stefanowicz – zastępca Burmistrza, do zaprojektowania rozwiązań komunikacyjnych budowy kładki nad torami, przedłużenia ulicy Nowej do ulicy Zabrodzie i przedłużenia ulicy Kolejowej do skrzyżowania ulicy Białostockiej z ulicą Targową w celu uniknięcia późniejszych kolizji. Burmistrz Sokółki, Pani Ewa Kulikowska ponadto podpisała porozumienie z Powiatem Sokólskim w sprawie wspólnego finansowania projektu zmian układu drogowego, przy czym Powiat w tym porozumieniu występuje jako modernizujący drogę powiatową ulicę Zabrodzie. Gmina Sokółka uzyskała od GDDKiA wstępne uzgodnienie na połączenie przedłużenia ulicy Kolejowej do skrzyżowania ulicy Białostockiej z ulicą Targową oraz z Powiatem Sokólskim, połączenie przedłużenia ulicy Nowej z ulicą Zabrodzie.

W najpilniejszej sprawie, zdaniem mieszkańców, budowy kładki nad torami Gmina Sokółka prowadzi korespondencję z firmą wykonującą studium wykonalności modernizacji linii kolejowej nr 6 z Białegostoku przez Sokółkę do Kuźnicy Białostockiej oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Ponadto Burmistrz Sokółki w związku z planowaną przebudową linii kolejowej podjęła starania o wpisanie w zakres modernizacji budowę wiaduktu w ulicy Białostockiej.
W spotkaniu uczestniczył Pan Daniel Supronik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce oraz Radni. Spotkanie zakończyli Mieszkańcy brawami dla Pani Ewy Kulikowskiej – Burmistrz Sokółki.

Burmistrz Sokółki – Ewa Kulikowska o godz. 17:00 spotkała się z Mieszkańcami ulicy Kresowej i przyległych w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Kresowej w Sokółce. Na wstępie została przedstawiona dokumentacja projektowa będąca w posiadaniu Urzędu Miejskiego, Mieszkańcy uznali jej zakres za niewystarczający, ponadto projekt przejścia z kanałem sanitarnym po działkach prywatnych jest nierealny ze względu na brak zgody wszystkich zainteresowanych. W trakcie spotkania określono koncepcję nowego przebiegu kanalizacji sanitarnej w ulicy Kresowej oraz jej uzupełnienie o kanał deszczowy, który mógłby być zrealizowany przez Powiat, ulica Kresowa jest drogą powiatową. W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa mieszkańców i reprezentujący ten okręg Radny Pan Stanisław Pawłusewicz.

(UMS)

Skip to content