W kinie o wysypisku

Spotkanie w sprawie Karcz

Jak wygląda położone w pobliżu Sokółki wysypisko śmieci w Karczach dowiedzieli się uczestnicy spotkania w sokólskim kinie „Sokół”. Zorganizowano je we wtorek 2 czerwca z inicjatywy Komisji Specjalnej Rady Miejskiej w Sokółce do spraw Karcz oraz Burmistrz Ewy Kulikowskiej.

W kinie wyświetlono kilka filmów i zdjęcia obrazujące, co w tej chwili dzieje się na wysypisku w Karczach. Odbyła się też dyskusja, którą prowadził Radny Marek Awdziej.

Starosta Sokólski Piotr Rećko zaapelował o wypowiedzenie umów dzierżawy przez gminę i cofnięcie pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

– Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego obiecali, że pozwolenie zostanie cofnięte w ciągu miesiąca. Deklaracja taka padła 18 na spotkaniu 18 maja – powiedział Radny Marek Awdziej.

– Gdyby Gmina wypowiedziała umowę dzierżawy i przejęła wysypisko, wówczas obowiązek uporządkowania nowego i starego wysypiska spadłby wyłącznie na Gminę. Na takie przetransportowanie śmieci trzeba mieć ogromne środki finansowe – podkreślił Zastępca Burmistrza Sokółki Antoni Stefanowicz.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content