Rozmawiano o Karczach

Przedstawiciele urzędów, instytucji i służb, których działania mają i mogą mieć wpływ na funkcjonowanie wysypiska śmieci w Karczach, spotkali się w poniedziałek 18 maja w sokólskiej kawiarni „Lira”. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej.

Wśród obecnych na Sali znaleźli się m.in.: Poseł Aleksander Sosna, Mirosław Michalczuk z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, członkowie speckomisji Rady Miejskiej w Sokółce do spraw Karcz, Komendant Powiatowy Policji w Sokółce Krzysztof Mróz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce Wacław Greś.

– Chciałabym, abyśmy wspólnie wypracowali wnioski, które przyczynią się do rozwiązania problemu wysypiska w Karczach – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Bardzo istotna okazała się informacja przekazana przez Mirosława Michalczuka z WIOŚ. – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku pracuje nad decyzją, która pozwoli zamknąć zarówno stare, jak i nowe wysypisko śmieci w Karczach – poinformował Mirosław Michalczuk.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, że Urząd Marszałkowski zamierza cofnąć zintegrowane pozwolenie na użytkowanie nowego pola składowego.

Wszyscy mieli okazję obejrzeć film obrazujący to, co w tej chwili dzieje się na terenie wysypiska w Karczach.

(UM) Fot.: D. Biziuk

 

Skip to content