Dyrektorzy na spotkaniu

spot_dyr_szkol-005

Remonty placówek oświatowych, arkusze organizacyjne, dowóz uczniów do szkół i oferta wycieczkowo – edukacyjna, jaką przygotowały Przewozy Regionalne – m.in. te kwestie poruszono podczas spotkania władz sokólskiej gminy z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Spotkanie odbyło się w środę 25 lutego w Kawiarni „Lira” z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej. Na sali obecny był również Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk. Na początku dyrektorzy szkół zapoznali się z ofertą przygotowaną dla uczniów przez Przewozy Regionalne w Białymstoku. 

– Chcemy nauczyć młodzież korzystania ze środków transportu publicznego. Wiem, że sporo uczniów nigdy nie podróżowało pociągiem. Proponujemy m.in. udział w wycieczkach połączonych z wizytą w Operze Podlaskiej, czy Teatrem Lalek. Mamy też w ofercie wycieczki krajoznawcze i wiele innych interesujących propozycji – powiedziała Elżbieta Załuska, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Przewozów Regionalnych w Białymstoku.

Następnie rozmawiano o arkuszach organizacyjnych, jakie muszą zostać złożone do organu prowadzącego do końca kwietnia. Zwrócono uwagę, że należy opracować je zgodnie z założeniami budżetu poszczególnych szkół.

Dyrektorzy zgłosili potrzebę zwiększenia liczby nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych. Rozważano także potrzebę podziału na grupy podczas zajęć komputerowych i na lekcjach języków obcych.

Uczestnicy spotkania usłyszeli, że w najbliższym czasie w placówkach oświatowych będą wykonywane jedynie pilne prace remontowe.

– W przyszłości Gmina Sokółka dołoży wszelkich starań, aby pozyskać środki zewnętrzne przeznaczone na inwestycje w oświacie. Zachęcam również dyrektorów szkół, aby zachęcali kadrę pedagogiczną do poszerzania kwalifikacji w zakresie funduszy zewnętrznych – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Spotkanie trwało trzy godziny.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content