Radni przyjęli budżet na 2015 rok

– W pierwszej kolejności trzeba wykonać inwestycje, które zaspokoją elementarne potrzeby mieszkańców. Dopiero potem przyjdzie czas na inwestycje „pocztówkowe”. Mam nadzieję, że wy – jako radni – podejmiecie decyzję zgodną z własnym sumieniem – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przed głosowaniem projektu budżetu na 2015 rok. Sesja budżetowa odbyła się w Sokółce w środę 28 stycznia.

sesja_budzet

Burmistrz zreferowała poprawki do budżetu zgłoszone przez radnych. Jednocześnie Ewa Kulikowska podkreśliła, że realizacja nowych inwestycji będzie możliwa w przypadku zrezygnowania z remontu dworca PKP i modernizacji siedziby Sokólskiego Ośrodka Kultury.
– Nie jestem przeciwko wyremontowaniu dworca PKP w Sokółce. Uważam jednak, że takiej inwestycji nie powinno zaczynać się od modernizacji fasady. Elewację należy wykonać na końcu – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. – Gospodarujmy tak, jakby to był nasz domowy budżet – dodała.

Wśród wniosków zgłoszonych przez radnych znalazły się m.in.: remont drogi przy ul. Broniewskiego 5A, 5B i 5C, drugi etap budowy tzw. małej obwodnicy łączącej ul. Nową i Zabrodzie (wykup gruntów), wykonanie dokumentacji na utwardzenie ul. Wąskiej, przygotowanie dokumentacji wodociągu do kol. Karcze oraz kanalizacji sanitarnej ul. Kresowej, wykonanie kompleksowej dokumentacji modernizacji budynku dworca PKP wraz z otoczeniem, zwiększenie środków na konkursy dla stowarzyszeń i na nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz na stypendia, wykonanie przyłączy energetycznych na terenach wiejskich, dokończenie budowy chodników w Boguszach, zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, przygotowanie dokumentacji na kanalizację deszczową ul. Skarżyńskiego, Dywizjonu 303 oraz Żwirki i Wigury, budowa chodników przy ul. Piaskowej, wykonanie nawierzchni ul. Kłopotowskiego, przygotowanie dokumentacji na wykonanie nawierzchni wraz z chodnikami ul. Mikołajczyka, udział gminy Sokółka w przygotowaniu dokumentacji na budowę drogi wojewódzkiej Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka.

Ostatecznie za projektem budżetu głosowało 16 radnych. Pięciu wstrzymało się od głosu. Z budżetu „wypadł” remont elewacji dworca PKP oraz modernizacja budynku SOK.
W 2015 roku dochody budżetowe sokólskiej gminy mają wynieść 67 mln 996 tys. 931 zł. Wydatki pochłoną 69 mln 384 tys. 579 zł. Deficyt budżetowy to 1 mln 391 tys. 648 zł.
– Gmina zaciągnie kredyt w wysokości 6 mln 243 tys. 648 zł. Pozwoli on na pokrycie deficytu i spłatę rat wcześniejszych kredytów – wyjaśniła Janina Kucharewicz, Skarbnik Sokółki.

Poniżej przedstawiamy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2015 rok:
– budowa wodociągu we wsiach: Zawistowszczyzna, Wierzchłowce, Geniusze;
– wykonanie nawierzchni ul. Królowej Bony – II etap;
– przebudowa ul. Pocztowej – II etap;
– wykonanie nawierzchni na drodze do wsi Gliniszcze Wielkie;
– wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Batorego;
– wykonanie nawierzchni ul. Kłopotowskiego;
– projekt techniczny na kompleksowy remont dworca PKP w Sokółce wraz z otoczeniem;
– budowa wodociągu we wsi Moczalnia Nowa;
– przebudowa ul. Torowej;
– wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Zygmunta Starego;
– wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Norwida;
– wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Kamionka Nowa;
– wykonanie chodnika na ul. Piaskowej;
– wykonanie kanalizacji ul. Niemena, Prusa, Nałkowskiej;
– wykonanie przyłączy energetycznych, w tym oświetlenie.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content