Życzenia dla nauczycieli

Z oddaniem do użytku zmodernizowanej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce połączono tegoroczne – gminne – obchody Święta Edukacji Narodowej. Uroczysta akademia z udziałem Burmistrza Sokółki Stanisława Małachwieja oraz Zastępców Burmistrza Krzysztofa Szczebiota oraz Piotra Karola Bujwickiego odbyła się w poniedziałek 13 października.

zso_swieto_en-016

– Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję wszystkim Nauczycielom, Pedagogom, Pracownikom Oświaty za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia, za zaangażowanie w pracy i działania na rzecz rozwoju szkół naszej gminy. Dziękując za zaszczytne pełnienie trudnej i wymagającej misji, jaką jest zawód nauczyciela, kieruję do Państwa najserdeczniejsze życzenia. Życzę satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą, radości z odkrywania ich talentów i uzdolnień, dumy z sukcesów wychowanków oraz twórczego zapału do podejmowania nowych wyzwań. Niech Państwa wiedza, pasja spotykają się z uznaniem i szacunkiem uczniów, niech będą dla nich inspiracją do  własnego rozwoju i  poszukiwań. Życzę Państwu wielu osiągnięć zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym – z tymi słowami zwrócił się do nauczycieli Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce:
Dyrektor Zbigniew Wiesław Laszuk
Eulalia Mroczko
Maria Jolanta Krupa

Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce:
Dorota Maria Maliszewska
Marzena Wysocka
Jolanta Lichanów

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce:
Dyrektor Adam Marian Kowalczuk
Monika Klim
Jolanta Dąbrowska

Gimnazjum nr 1 w Sokółce:
Bożena Gieniusz
Danuta Jaroszewicz

Szkoła Podstawowa w Boguszach:
Halina Borowska

Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych:
Dyrektor Agnieszka Iłenda

Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance:
Elżbieta Białous-Bajko

Przedszkole nr 4 w Sokółce:
Dyrektor Irena Szarkowska

Przedszkole nr 5 w Sokółce:
Dyrektor Lucyna Jolanta Szymańska

Na nagrody przyznano od 1. 400 zł dla nauczycieli , 2.000 zł dla dyrektorów. Łącznie na nagrody Burmistrz Sokółki przeznaczył kwotę 25.400 zł.

W trakcie uroczystości odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi w odnowionej sali gimnastycznej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 409. 268 zł, z czego 135 tys. zł to dofinansowanie uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego. Zakres prac objął m.in. wykonanie nawierzchni sportowej z linoleum, zainstalowanie nowego oświetlenia, remont pomieszczeń zaplecza.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content