Zapraszamy do konsultacji

Na podstawie Uchwały Nr LIV/ 429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015.

Uwagi prosimy wnosić w terminie do 17 października 2014 r. na adres e-mail: radamiejska@sokolka.pl lub do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Joanna Korzeniewska, pok. 302, tel. 85 711 0941.

DO POBRANIA: Formularz zgłoszeniowy i projekt uchwały

Skip to content