Mamy pierwsze miejsce w konkursie

Urząd Miejski w Sokółce zdobył tytuł Samorządu Przyjaznego Organizacjom Pozarządowym. Wyniki konkursu ogłoszono w poniedziałek 6 października w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Konkurs Samorząd Przyjazny NGO zorganizował Wojewoda Podlaski Maciej Żywno wraz z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Podlaską Siecią Pozarządową.

Wśród gmin wiejsko – miejskich zwyciężył Urząd Miejski w Sokółce. Gratulacje i pamiątkowy grawerton z rąk Wojewody odebrał Sekretarz Sokółki Zbigniew Tochwin. W kategorii gmin wiejskich pierwsze miejsce zajął Urząd Gminy Grajewo, natomiast w kategorii powiatów i miast na prawach powiatu zwycięzcą został Urząd Miejski w Suwałkach.

„To pierwsza edycja tego konkursu. Ma on promować samorządy, które wyróżniają się we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspierają organizacje pozarządowe oraz upowszechniają dobre praktyki w zakresie takiej współpracy. Konkurs dotyczył współpracy Samorządów z organizacjami pozarządowymi w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2014 roku. Kryteria, jakie brała pod uwagę kapituła konkursowa to: współpraca finansowa, pozafinansowa, dobro wspólne, innowacyjność, przejrzystość i czytelność procedur. Zgłoszenia mogły przesyłać samorządy, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Wpłynęło 15 zgłoszeń” – czytamy na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

– Serdecznie dziękuję samorządom, które poddały się tej próbie. Już samo zgłoszenie zasługuje na ogromny szacunek i wielkie uznanie. Laureatom gratuluję, bo mają wspaniały powód do dumy. Organizacje pozarządowe to nie tylko element krajobrazu gminy, czy miasta. To niezbędny składnik życia publicznego, życia obywatelskiego – powiedział podczas rozstrzygnięcia konkursu Wojewoda Podlaski Maciej Żywno.
Prezes OWOP Katarzyna Łotowska pogratulowała samorządom, które „wspaniale na ten sukces zapracowały”. Pani Prezes podkreśliła też, że są to samorządy, które „traktują organizacje jako partnera w rozwiązywaniu różnych problemów i które wiedzą, że jest to inwestycja we własną społeczność lokalną”.

Wszystkie samorządy zgłoszone do konkursu mają wyznaczoną osobę, która pełni rolę pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych. W przypadku Urzędu Miejskiego w Sokółce tą osobą jest Pani Joanna Korzeniewska.

(UM) Fot.: www.bialystok.uw.gov.pl


Zobacz również

Skip to content