Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie Umowy dotacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, zaprasza do korzystania ze swoich usług.

W Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich uzyskasz:

  • bezpłatną i kompleksową informację dot. możliwości dofinansowania Twojego pomysłu z Funduszy Europejskich,
  • wstępną pomoc w przygotowaniu i rozliczaniu projektów, m.in. zasad kontroli projektów, opisywania dokumentów finansowo-księgowych,
  • informację o możliwości realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • informację o podstawowych kryteriach uzyskania dofinansowania, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach oraz wskażemy instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków.

Ponadto, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

  • oferuje nieodpłatnie publikacje o funduszach europejskich,
  • organizuje spotkania informacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów,
  • prowadzi Mobilne Punkty Informacyjne na terenie województwa podlaskiego – dyżury konsultantów poza siedzibą Punktu.

Informację można uzyskać:

  • osobiście w siedzibie Punktu w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 p 1-3,
  • telefonicznie pod nr telefonu: 85 66 54 516, 85 66 54 599, 85 66 54 228,
  • mailowo: gpi@wrotapodlasia.pl

Magdalena Sienkiewicz

Skip to content