Polska uratowała Europę

W piątek 15 sierpnia Sokółka obchodziła 94. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego. Do wspólnego świętowania zaprosili Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej i Starosta Sokólski Franciszek Budrowski.

15-sierpnia-2035

„Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej docenione… Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem wątpliwości, iż wraz z upadkiem Warszawy, Środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji. (…) Zadaniem pisarzy politycznych… jest wytłumaczenie europejskiej opinii publicznej, że w roku 1920 Europę zbawiła Polska” – napisał lord Edgar Vincent D`Abernon, brytyjski polityk, ambasador w przedwojennej Polsce i pisarz.

Rocznicowe obchody rozpoczęła msza w intencji Ojczyzny. Odprawiono ją w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce.

– Dziękuję sokólskim władzom za zorganizowanie tej uroczystości – podkreślił ks. kanonik Stanisław Gniedziejko, proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego.

Po mszy, kolumna na czele z Powiatową Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Zespołu Szkół w Suchowoli, przeszła pod pomnik Marszałka Piłsudskiego. Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in.: Posłowie Jarosław Zieliński i Dariusz Piontkowski, ułani z Sokólskiego Pododdziału im. 10 Pułku Ułanów Litewskich, harcerze, delegacje organizacji, stowarzyszeń, szkół, kombatanci.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Starosta Franciszek Burdowski, Burmistrz Stanisław Małachwiej oraz Posłowie Jarosław Zieliński i Dariusz Piontkowski.

– W dniu dzisiejszym po raz 94 wspominamy wielkie zwycięstwo Polaków w bitwie pod Warszawą. W rozkazie w sprawie utworzenia Święta Żołnierza, wydanym  4 sierpnia 1923 roku gen. Stanisław Szeptycki, Minister Spraw Wojskowych napisał takie oto słowa: „W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznice wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą, święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski” – powiedział w swoim przemówieniu Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

– Wysiłek zbrojny naszych rodaków stanowi nieodłączną część naszego narodu. Rocznica Bitwy Warszawskiej kieruje nasze serca i uwagę na to, co w życiu państw i narodów jest najcenniejsze. Na wartości narodowe, z którymi powinniśmy się utożsamiać i do których dążymy. Umiłowanie wolności, suwerenności, honoru i wierności w służbie Ojczyzny. Wolność to odpowiedzialność za Polskę, mierzona odpowiedzialnością za naszą Małą Ojczyznę, jaką jest wieś, osiedle, czy gmina – kontynuował Burmistrz Sokółki.

Stanisław Małachwiej złożył też życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego. Burmistrz Sokółki życzył wszystkim żołnierzom, aby ich trud związany z pełnioną służbą był źródłem satysfakcji i zadowolenia.

Po przemówieniach nastąpiło złożenie wieńców. Uroczystość pod pomnikiem zakończył występ Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Zespołu Szkół w Suchowoli.

Bitwa Warszawska zwana Cudem nad Wisłą została stoczona w dniach 12 – 25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko – bolszewickiej. Autorem i realizatorem planu bitwy był Józef Piłsudski. Straty strony polskiej wyniosły: ok. 4.500 zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Szkody wyrządzone sowietom nie są znane. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. bolszewików poległo lub zostało ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, zaś 45 tys. zostało internowanych przez Niemców.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content