Wideo spotkanie z Hanną Krajewską

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na wideo spotkanie z cyklu “Spotkania z pasjami”. Gościem będzie Doktor Hanna Krajewska – prezes Polskiego Towarzystwa Archiwalnego. Spotkanie odbędzie się 7 sierpnia 2014 r. (w czwartek) o godz. 11.00 w czytelni biblioteki.

Źródło: www.dama-pik.pl
Źródło: www.dama-pik.pl

Pani Doktor Hanna Krajewska jest osobą, która bardzo aktywnie przyczynia się do rozpowszechniania nauki w Polsce – jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji, które związane są z historią. Jest założycielką Polskiego Towarzystwa Archiwalnego – organizacji, która wspiera i propaguje inicjatywy oraz działania mające na celu rozwój archiwów i archiwistyki. Swoją działalnością dąży do zmiany wizerunku tej dziedziny nauki – zauważa, że często archiwistyka oceniana jest przez pryzmat głośnych sensacji, a sami badacze są mało widoczni. Tymczasem archiwiści pełnią ważną rolę dla społeczeństwa – przechowują cenne skarby z których czerpią historycy i dzięki którym zachowuje się pamięć ludzka.

W wyniku chęci popularyzowania wiedzy Pani Doktor zainicjowała i realizuje pikniki archiwalne oraz organizuje Noce Muzeów w Archiwum Polskiej Akademii Nauk, gdzie od 1995 roku pełni funkcję dyrektora. Jest także współorganizatorką i kuratorem licznych wystaw. Od 2007 roku swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas cieszących się popularnością wykładów na Uniwersytetach III Wieku. Jest autorką książek i publikacji naukowych z zakresu archiwistyki.

(KB)

Skip to content