Propozycja dla kochających bilard

loga_unia_lp

Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP  realizuje projekt pod nazwą “Z bilardem jako rekreacją i sportem wyczynowym po Mistrzostwo Świata” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER działanie 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W projekcie biorą udział dzieci, młodzież oraz dorośli kochający sport bilardowy uprawiający tą dyscyplinę sportowo na różnych poziomach umiejętności, a także osoby korzystające z tej formy spędzania czasu tylko rekreacyjnie.

Działania w ramach projektu odbywają się w Klubie Bilardowym LP  ul. Ogrodowa 23 w Sokółce od maja do października 2014 r. Osoby chcące dołączyć do zajęć prowadzonych w ramach projektu mogą kontaktować się z koordynatorem projektu telefonicznie, pocztą elektroniczną lub bezpośrednio w miejscu realizacji projektu od poniedziałku do piątku w godz. 16-20, tel. 602-249-388, e-mail: lpbilard@wp.pl

Korzystanie z zajęć w ramach projektu jest bezpłatne.

Lech Piekarski


Zobacz również

Skip to content