Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie VIII”

logo_dzialaj_lokalnie

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, realizowany wspólnie z samorządami gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin i Szudziałowo.

Konkurs adresowany jest do:

  • organizacji pozarządowych,
  • grup nieformalnych, dla których osobowości prawnej użyczą podmioty wymienione w regulaminie
  • grup nieformalnych, występujących jako tzw. Inicjatywa DL

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę i realizować działania w gminach: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin, Szudziałowo.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały lokalne zasoby.

Kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 6000 złotych. Beneficjent zabezpiecza wkład własny w wysokości minimum 25% planowanej dotacji, w tym przynajmniej 5% w postaci finansowej.

Planowane działania muszą zostać zrealizowane w okresie:

  • od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – wnioskodawcy z Gmin: Sokółka i Szudziałowo
  • od 1 czerwca 2014 r. do 28 sierpnia 2014 r. – wnioskodawcy z Gmin: Dąbrowa Białostocka i  Korycin

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do 27 maja 2014 r. do godz. 16.00.

Regulamin konkursu i formularz wniosku można uzyskać w siedzibie Fundacji SFL, Plac Kościuszki 9 w Sokółce lub pobrać ze strony internetowej www.sfl.org.pl.

Osoba do kontaktu: Maria Talarczyk, tel. 85 711 57 00, e-mail: fundacjasfl@gmail.com

Osoby zainteresowane składaniem wniosków, zapraszamy na szkolenie w sprawie wypełniania wniosków, które odbędzie się w siedzibie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” 15 maja 2014 r. o godz. 11.00 !!!

DO POBRANIA: Regulamin konkursu

SFL

Skip to content