Bezpłatne szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku serdecznie zaprasza mieszkańców Sokółki oraz okolic do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” realizowanym w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością będą mogły bezpłatnie skorzystać z:

  • doradztwa zawodowego, prawnego oraz psychologicznego,
  • warsztatów umiejętności społecznych,
  • indywidualnie dobranych szkoleń (np. komputerowych, językowych, zawodowych),
  • płatnych staży rehabilitacyjnych,
  • praktyk zawodowych,
  • wsparcia trenera pracy pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji
  • w nowym miejscu pracy,
  • warsztatów wyjazdowych,
  • dofinansowania na pokrycie kosztów rozpoczęcia/kontynuacji nauki.

W trakcie szkoleń zapewniamy poczęstunek oraz zwrot kosztów dojazdu. Wszelkich informacji dotyczących projektu udziela:
Zbigniew Rogalski – specjalista ds. rekrutacji, tel. 511 944 195, zbigniew.rogalski@idn.org.pl, 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 609.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.

Aneta Wojtkowska

Skip to content