Zaproszenie na bezpłatne warsztaty

Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego zaprasza na bezpłatne warsztaty strategiczne poświęcone Lokalnej Strategi Zarządzania Zmianą Gospodarczą w ramach projektu „Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytet VIII, Regionalne kadry gospodarki.

logo_natura2000

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby z powiatu sokólskiego zatrudnione w:
– samorządach gospodarczych i zawodowych
– jednostkach samorządu terytorialnego
– instytucjach rynku pracy
– organizacjach pozarządowych
oraz
– partnerów  społecznych
– przedsiębiorców
– społeczność lokalną.

Warsztaty odbędą się w Sokółce w dniach 16 kwietnia 2013 r oraz 14 maja 2013 r.

Osoby chętne proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do Biura Projektu do 15 kwietnia 2013 r. drogą meilową biuro@efort.pl, faxem 85 663 16 93, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Fundacja EFORT ul. Zambrowska 18, 16-001 Kleosin.

Więcej informacji w załącznikach:

Program warsztatów w Sokółce
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy

 EFORT

Skip to content