Były spotkania, jest konkurs

Najlepsze prace zostaną opublikowane w kalendarzu na 2014 rok, a ich autorzy otrzymają nagrody i dyplomy. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu „Wiem, jak być bezpiecznym” zaplanowano na Dni Sokółki, które odbędą się 15 i 16 czerwca.

Konkurs organizują wspólnie Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sokółce oraz Urząd Miejski w Sokółce. Jego adresatami są dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Sokółka. Konkurs jest formą podsumowania wiedzy, przekazanej podczas spotkań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa. Wspomniane zajęcia były organizowane w ramach prowadzonych projektów prewencyjnych.

Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację wychowanków szkół podstawowych w zakresie popularyzowania bezpiecznych zachowań i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom w miejscu zamieszkania, nauki i odpoczynku. Prace mogą być wykonane przy użyciu dowolnych technik (malarstwo, rysunek, wycinanka, fotografia, itp.). Powinny dotyczyć kwestii bezpieczeństwa dzieci w wybranych kategoriach, np. wypoczynek i zabawy zimowe, droga do szkoły, internet, zagrożenie używkami, itp.

Udział w konkursie należy zgłosić do 15 kwietnia. Termin nadesłania prac konkursowych upływa 30 maja 2013 roku.

DO POBRANIA: Regulamin konkursu

(UM)

Skip to content