Burmistrz czytał dzieciom

We wtorek 13 marca świetlicę środowiskową „Koniczynka” w Sokółce odwiedził Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej. Wychowankowie placówki zaprosili gospodarza miasta do wspólnego czytania bajek Juliana Tuwima.

– Mam małą tremę – przyznał Burmistrz Stanisław Małachwiej.

Zanim dzieci usłyszały najbardziej znane utwory autorstwa Juliana Tuwima, głos zabrała Maria Talarczyk – Prezes Zarządu Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny.

– Na terenie Sokółki funkcjonują dwie świetlice środowiskowe „Koniczynka” i „Stokrotka”. Prowadzi je nasza Fundacja. Od lutego do listopada 2013 roku w świetlicach jest realizowany projekt „Stoi w Sokółce lokomotywa”. Środki na ten cel pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz Fundacji SFL – wyjaśniła Maria Talarczyk.

Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima. Stąd wziął się pomysł na przeprowadzenie projektu „Stoi w Sokółce lokomotywa”.

– W ramach tego zadania powołaliśmy do życia kółka teatralne w dwóch świetlicach, zakupiliśmy książki z utworami Juliana Tuwima oraz stroje, które zostaną wykorzystane podczas przygotowywanego przez naszych wychowanków przedstawienia. Planujemy pokazać inscenizację w sokólskiej bibliotece. Próbkę możliwości recytatorskich dzieci ze świetlic środowiskowych będzie można usłyszeć już 21 marca na pikniku pod kinem „Sokół”, na który zaprasza Fundacja SFL. Zostanie tam zaprezentowany wiersz „Mowa ptaków” Juliana Tuwima – powiedziały Anna Przeździecka, wychowawczyni  w „Stokrotce” i Marta Rećko, wychowawczyni w „Koniczynce”.

Jednym z założeń projektu jest czytanie utworów Tuwima przez sokólskie VIP-y. Serię spotkań otworzył Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej. W jego interpretacji dzieci usłyszały m.in. „Lokomotywę”, „Rzepkę”, „Ptasie radio” i „Słonia Trąbalskiego”.

– Chętnie czytam bajki moim wnukom. Najstarszy z nich ma zaledwie trzy lata, dlatego nie potrafi jeszcze słuchać dziecięcych wierszyków z tak wielkim zainteresowaniem jak wy. Jesteście wyjątkowymi słuchaczami – podkreślił Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej.

Dzieci miały okazję zapytać Burmistrza o jego pracę i funkcjonowanie samorządu.

– Sam Burmistrz zrobiłby niewiele, gdyby nie pracownicy urzędu – powiedział Stanisław Małachwiej.

Na zakończenie wychowankowie sokólskich świetlic środowiskowych podziękowali gospodarzowi miasta za spotkanie.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content