Stawki opłat za śmieci w 2013 r.

Informacja Burmistrza Sokółki o nowych zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Sokółka

smieci_1

Zmieniają się zasady pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą naliczania opłat będą deklaracje, które należy złożyć do 30 kwietnia 2013 r.

W terminie do 30 kwietnia 2013 roku właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sokółka.

DO POBRANIA:

Druk deklaracji w formacie .doc  Druk deklaracji w formacie .pdf

Druki deklaracji dostępne są również w punkcie informacyjnym oraz w pokoju nr 105 na parterze Urzędu Miejskiego w Sokółce przy Placu Kościuszki 1.

W deklaracji, oprócz danych adresowych i danych nieruchomości należy przede wszystkim określić liczbę osób zamieszkujących nieruchomości i określić, czy odpady będą zbierane selektywnie. Jest to bardzo ważne, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wysokość opłaty.

Stawka opłaty w gminie Sokółka wynosi odpowiednio:

  • 5 zł od osoby na miesiąc za odpady zbierane selektywnie
  • 8 zł od osoby na miesiąc za odpady zbierane nieselektywnie

Wypełnione deklaracje przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce (pierwsze piętro – pokój nr 207).

Opłaty należy uiszczać miesięcznie od 1 lipca 2013 roku, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sokółce (numer rachunku dostępny jest w tym miejscu) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w pokoju nr 105 oraz pod nr telefonu: 85 711-09-09.

UWAGA! MPO w Sokółce, ul. Targowa 10, informuje, że w grudniu 2012 r. wypowiedziało wszystkim swoim klientom umowy na wywóz odpadów, w związku z czym klienci nie muszą wypowiadać umów indywidualnie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Ile za śmieci? Porównujemy ceny z innych gmin

(UM)

Skip to content