Jak wieś korzysta z Funduszu Sołeckiego

381 tysięcy 755 złotych przeznaczono w tegorocznym budżecie Gminy Sokółka na Fundusz Sołecki. W poprzednim roku na ten cel wydatkowano 367 tysięcy 074 złotych, natomiast w 2010 roku – 266 tysięcy 709 złotych.

W ramach środków przewidzianych na Fundusz Sołecki wykonano inwestycje, które służą lokalnym społecznościom. Poniżej piszemy o tym, na co mieszkańcy niektórych wsi wykorzystali przydzielone im środki. 

W Orłowiczach kontynuowano trwający od dwóch lat remont chodników. Inwestycja została wykonana tzw. „czynem społecznym”.

Miejskie Nowiny zainwestowały w zakup i montaż nowej wiaty przystankowej. Identyczne przeznaczenie znalazły pieniądze przyznane dla Wierzchłowiec.

W Janowszczyźnie wyremontowano trzy sale lekcyjne w miejscowej Szkole Podstawowej, której organem prowadzącym (od wrześnie 2012 roku – przyp. red.) jest Stowarzyszenie „Edukator” z Łomży.

Mieszkańcy Kraśnian postanowili zainwestować w budowę placu zabaw oraz remont klubu. Nowe place zabaw powstały również w Drahlach, a także miejscowości Gliniszcze Wielkie. W Drahlach wymieniono także drzwi w klubie.

Społeczność Pawełek wykorzystała Fundusz Sołecki na budowę boiska. Z kolei w Lipinie wymieniono okna w Szkole Podstawowej (placówkę prowadzi Stowarzyszenie Społeczno – Kulturowe Wsi Lipina – przyp. red.). Mieszkańcy Zawistowszczyzny mogą korzystać z altany i grilla. Obok urządzono plac zabaw.

Natomiast w Sokolanach wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków przy klubie wiejskim.

W ramach Funduszu Sołeckiego, na terenach wiejskich – na drogach gminnych i wewnętrznych dojazdowych do pól wykonano nasypki żwirowe. Dotyczy to następujących miejscowości: Nowa Kamionka, Gliniszcze Małe, Jelenia Góra, Bogusze, Szyszki, Bobrowniki, Stara Kamionka, Malawicze Dolne, Puciłki, Hałe, Kantorówka, Kundzicze, Geniusze, Wojnachy, Smolanka, Bachmatówka, Stary Szor, Planteczka, Podkamionka, Moczalnia, Nomiki, Jałówka, Lebiedzin.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również