Zaproszenie na konferencję dotyczącą równego traktowania

Zapraszamy do udziału w konferencji regionalnej „Rząd równych szans – administracja przeciw dyskryminacji”, organizowanej w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w dniu 13 listopada 2012 roku w Białymstoku, w Hotelu 3Trio, ul. Hurtowa 3.

Zaproszenie kierowane jest w szczególności do pracowników urzędów oraz do organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką równościową. 

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie projekt „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”. Odbędzie się również dyskusja panelowa pt. „Dobre praktyki w przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle narodowościowym i etnicznym na terenie województwa podlaskiego”. W panelu udział wezmą posłowie na Sejm RP, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji na tle narodowościowym i etnicznym.

Informacje i rejestracja na stronie internetowej: www.htbooking.pl/rowne_traktowanie/rejestracja

DO POBRANIA:

Zaproszenie [.pdf]

Zasady rejestracji [.pdf]

(ES)

Skip to content