Życzenia dla nauczycieli

Z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej, Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej podziękował nauczycielom za ich wkład w wychowaniu młodego pokolenia Polaków.

Burmistrz Stanisław Małachwiej przekazał na ręce dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców, katechetów, pedagogów i pracowników oświaty pismo następującej treści:

„Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o jej szczególnej misji, polegającej na budowaniu fundamentów pomyślnej i lepszej przyszłości. 

Z tej wspaniałej okazji kieruję słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie wkładane w realizację trudnego, ale jakże pięknego powołania kształcenia dzieci i młodzieży.

Dzięki Waszej nauczycielskiej służbie, dzieci i młodzież mają szansę, aby rozwinąć swoje umiejętności i wiedzę, umocnić w sobie zdolność rozróżniania dobra od zła. Państwa praca jest niezwykle ważna, a jej efekty pozwolą młodemu pokoleniu rozwijać się, poszerzać swoje horyzonty i odnosić sukcesy we wspólnej Europie i świecie.

Dziękuję za rzetelną pracę, za zaangażowanie, za pomysłowe zajęcia pozalekcyjne, za programy wychowawcze, za wszystko, co służy dzieciom i młodzieży. Przyjmijcie Państwo w dniu Waszego Święta z serca płynące życzenia satysfakcji z pracy, wytrwałości w pełnieniu swojej misji, uznania i szacunku wychowanków, zdrowia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech wszystkie dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne i pełne zadowolenia. Wyrazy wdzięczności i uznania kieruję do Pracowników obsługi i administracji, którzy wspomagają wysiłek pedagogów i przyczyniają się do tworzenia przyjaznych i estetycznych warunków nauki oraz pracy.”

Tegoroczny Gminny Dzień Nauczyciela zorganizowano w piątek 12 października w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce.  Z tej okazji Krzysztof Szczebiot, Zastępca Burmistrza Sokółki wręczył nagrody, jakie pedagogom przyznał Burmistrz Stanisław Małachwiej. Otrzymali je:

  • ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce: Joanna Alicja Gurłacz, Dorota Halina Lewosz;
  • z Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce: Maria Lilla Andrzejewska, Krystyna Zubrzycka, Grażyna Tumiel, Beata Piktel, Alicja Subieta;
  • z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce: Anna Andrzejewska, Anna Tokarzewska;
  • z Gimnazjum nr 1 w Sokółce: Bogusława Szczerbińska, Małgorzata Rudnik, Halina Jolanta Raczkowska;
  • z Przedszkola nr 2 w Sokółce: Elżbieta Pawlukiewicz;
  • ze Szkoły Podstawowej w Boguszach: Marta Sztukowska;
  • ze Szkoły Podstawowej w Geniuszach: Katarzyna Ewa Szafran;
  • ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance: Grażyna Kozłowska.

W sumie Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej przeznaczył na nagrody dla nauczycieli 27.750 zł.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content