Trzy nowe boiska

Uczniowie Szkół Podstawowych w Boguszach, Geniuszach i Malawiczach Dolnych mogą korzystać z nowych boisk. Gmina Sokółka wykonała trzy obiekty sportowo – rekreacyjne przy współudziale środków zewnętrznych.

Na inwestycję w Geniuszach sokólska gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Szlak Tatarski” z siedzibą w Sokółce. Wartość projektu to 182.023 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 118.389 zł. W ramach inwestycji wykonano trawiaste boisko piłkarskie, asfaltowe boisko wielofunkcyjne, a także plac zabaw. Obiekty wyposażono w niezbędne urządzenia sportowe. Wykonawcą inwestycji była firma Wiktorbud Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Kalinowski z Białegostoku.

Projekt „Wykonanie obiektów sportowo – rekreacyjnych w Boguszach i Malawiczach Dolnych” został dofinansowany  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. W Boguszach i Malawiczach Dolnych powstały identyczne obiekty rekreacyjno – sportowe jak w Geniuszach. Wartość projektu wyniosła 426.632 zł, z czego dofinansowanie to 262.274 zł. Inwestycję wykonał Zakład Murarski Wincenty Krahel i Elżbieta Krahel – Rowińska z Dąbrowy Białostockiej.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content