Szkoły z klasą

2 stycznia 2012 roku Gmina Sokółka rozpoczęła realizację  projektu pt. „Szkoła z klasą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt potrwa do 30 czerwca 2013 roku.

Projekt „Szkoła z klasą” jest realizowany w dziewięciu placówkach oświatowych: w Szkołach Podstawowych w Boguszach, Geniuszach, Janowszczyźnie, Malawiczach Dolnych, Starej Kamionce, Starej Rozedrance, Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce.

Celem głównym „Szkoły z klasą” jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć. Są to:

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia logopedyczne;
  • gimnastyka korekcyjna;
  • zajęcia rehabilitacyjne;
  • zajęcia socjoterapeutyczne;
  • zajęcia psychologiczno-pedagogiczne;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania: koło matematyczno- przyrodnicze, koło humanistyczne, koło teatralne, koło teatralno-taneczne, język angielski.

W zajęciach uczestniczą zarówno uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce, jak i uczniowie szczególnie uzdolnieni. Podczas dodatkowych spotkań z dziećmi i młodzieżą stosowane są różne formy  i metody pracy.

W ramach projektu do dziewięciu podstawówek zakupiono materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt m.in.:  laptopy, drukarki, oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych (wady wymowy, dysleksja). Do poszczególnych podstawówek trafił sprzęt i materiały dydaktyczne na kwotę:
– Szkoła Podstawowa w Boguszach – 4.127,92 zł;
– Szkoła Podstawowa w Geniuszach – 4.009,92 zł;
– Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie – 7.486,22 zł;
– Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych – 5.951,42 zł;
– Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce – 2.833,92 zł;
– Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance – 7.399,42 zł;
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce – 32.440,34 zł;
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce –      6.829,92 zł;
– Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce – 2.884,92 zł.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content