Bezpłatny kurs na przewodnika turystycznego

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach oraz Stowarzyszenie Europartner AKIE zaprasza do udziału projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Wykwalifikowana kadra szansą na rozwój turystyki”.

W ramach projektu zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie zawodowym na przewodnika turystycznego terenowego. Szkolenia skierowane są do osób w wieku powyżej 50 roku życia, mieszkających na terenie województwa podlaskiego, zatrudnionych m.in w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Centrach Informacji Turystycznej, Lokalnych Organizacjach Turystycznych, prywatnych przedsiębiorstwach turystycznych, organizacjach pozarządowych.

Szkolenie na przewodnika turystycznego terenowego po województwie podlaskim obejmować będzie: 225 godzin zajęć teoretycznych i 12 dni wycieczek szkoleniowych (jedno i dwudniowe wycieczki piesze i autokarowe po województwie podlaskim). Zajęcia będą odbywały się w weekendy (piątek, sobota, niedziela), co dwa tygodnie. Początek szkolenia 12 października 2012 roku.

Szczegółowe informacje, Deklaracja oraz Regulamin Uczestnictwa są dostępne do pobrania na portalu projektu www.europartner-akie.pl/turystyka, w siedzibie Oddziału PTTK w Suwałkach przy ul. Kościuszki 37 (pokój nr 3) oraz pod nr telefonu 87 5665961.

Anna Romanowska
PTTK Oddział w Suwałkach
515036138


Zobacz również