Zlot Hufca ZHP Sokółka

„Przy innym ogniu w inną noc do zobaczenia znów…”

W dniach 8-10 czerwca 2012r. w Bazie Harcerskiej „Kamionek” w Kamiennej Nowej, tradycyjnie jak co roku, odbył się Zlot Hufca ZHP Sokółka.

Impreza ta, to wspólne spotkanie drużyn w harcerskim gronie, przegląd i upowszechnienie dorobku Harcerstwa Sokólskiego Hufca, wymiana doświadczeń między drużynami, zawiązanie nowych przyjaźni, spotkanie młodszych i starszych harcerzy na wspólnym apelu, podczas zajęć programowych i gier harcerskich. Zlot to wspaniała okazja do zdobywania sprawności, poprawienia dyscypliny wewnętrznej drużyn.

Na tegorocznym Zlocie, który odbywał się pod hasłem „Harcerski Krzyż”, spotkało się ponad 100 uczestników, instruktorów, wędrowników i harcerzy z Sokółki, Dąbrowy Białostockiej, Lipska, Nowego Dworu i Sidry z następujących drużyn: 1SDH „Atma”, 1 DDH „Gladius”, 2 DDHSG „Astat”, 3 SDW „Inki”, 4 NDHSG „Złote Lwy”, 5 DH „Trawers”, 6 LDHSG „Żubry”, 32 SDH „Rudy”, 44 SDH „Kamena”, Krąg Starszyzny Harcerskiej „PISTON”.

Dni Zlotu upłynęły nam w miłej atmosferze. Spędziliśmy ten czas na zgłębianiu wiedzy na temat symboliki i głównych wartości ZHP w ramach poszczególnych zajęć programowych przygotowanych przez każdą z drużyn takich jak: warsztaty, gry terenowe, wędrówka z mapą sztabową, gry strategiczne, marsz na azymut. Nie mogło też zabraknąć ogniska obrzędowego, podczas którego w szeregi ZHP przyjęci zostali nowi harcerze. Składając przyrzeczenie harcerskie zobowiązali się do służby Bogu i Polsce oraz do postępowania wg prawa harcerskiego. W podniosłej atmosferze obrzędowego ogniska wspominaliśmy „Żołnierzy Wyklętych” ich heroizm i oddanie Ojczyźnie i najwyższym wartościom, śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.

Podczas Zlotu nie zabrakło także znamienitych gości. Zlot odwiedzili przedstawiciele Chorągwi Białostockiej: hm. Edyta Trzeciak – Z-ca Komendanta Chorągwi oraz hm. Marek Trzeciak. Druhna hm. Edyta Trzeciak w imieniu Komendanta Chorągwi podziękowała za udany rok współpracy a także wręczyła okolicznościowe wyróżnienia.

Słoneczno-deszczowa pogoda, uśmiechy na rozgrzanych słońcem twarzach, ognisko, do późnych godzin nocnych i przygody przeżyte na pozornie znanych nam nadbiebrzańskich terenach, na długo zostaną w pamięci, a wspomnienia niewątpliwie utrwalone będą na kartach niejednej harcerskiej kroniki. Nie pozostaje nic innego, jak rozpocząć odliczanie do kolejnego Zlotu, który przyciągnie jeszcze większe grono harcerzy i stanie się kolejną okazją do integracji drużyn z różnych środowisk.

(EW)


Zobacz również

Skip to content