Wykaz złożonych i ocenionych ofert

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem ofert złożonych i ocenionych pozytywnie w trzecim konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 158/12 z dnia 5 marca w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2012 r.

ZOBACZ WIĘCEJ W BIP >>>

Skip to content